Reagovanje MRSZ

Datuma 28.03.2015, u emisiji vesti 19:00, KTV, pred javnosti su predstavili slučaj porodice Kimete Lutolli, opština Letance, Podujevo, kojoj je njena ćerka Liridona, nešto ranije je otišla u Siriji, dok sama porodica živi u veoma teškim socijalno -ekonomskim uslovima. Reporter ovog izveštaja, ali i sama glava porodice, Kimete, između ostalih, je tvrdila da je “porodica uklonjena iz šeme Socijalne Pomoći”. Sa coljem realnog informisanja javnosti, Departman za Socijalne i Porodične Politike odnosno Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite , u saradnji sa Centrom za Socijalni Rad u Podujevu je zaključio da:
Porodica Kimete Lutolli iz Letance, opština Podujevo, sa ličnim brojem 1004243117 je redovan korisnik i godinama ona koristi socijalnu pomoć. Ali treba takođe ovo napomenuti da ova porodica poslednja dva meseca 2014 (novembar-decembar) je primila 110 €, dok je u januaru i februaru 2015 dobilo od 120 evra mesečno, socijalne pomoći.

Zatražimo od KTV i drugih elektronskih medija da takvi slučajevi, ne budu objavljeni bez predhodnog proverenja od strane institucija koje su odgovorne, u ovom slučaju od strane Centra za Socijalni Rad i Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite , jer samo na taj način ćemo doprinositi na pravo informisanje javnosti.