Raspodeljene su 62 sertifikataa za treinirane sa treiniranja “Maloletničke Delikvencije na Kosovu“

Ministar Rada i Socijalne Zastite g.Nenad Rašić , raspodelio je 62 sertifikata za službenike socijalnih usluga , iz svih zajednica na Kosovu .
Ministar Rašić rekao je da rad koji obavljaju socijalni radnici , je veoma humano i zbog toga oni treba da budu ponosni jer su kategorije službenika koji su uvek na usluzi onima u nevolji , što njih cini da su najbolja kategorija društva , i zato treba da budu ponosni za svoju profesiju.

Takođe , ministar Rašic povodom ovog sastanka pred prisutnima se izrazio da ovo sertifikovanje treba svatiti kao jedan stepen ka uzdizanju njihovog profesionalnog nastavka ,stoga ovi sertifikati treba da zauzmu posebno mesto u dokumentaciji tih službenika .
Trening je održan za pružaoce socijalnih usluga u novim opštinama Mamuši , Parteš, Klokot-Vrbovac , Novom Brdu, Ranilugu, Gračanici, Štrpcu , uključujući i učesnike iz Kamenice i Orahovca
Učesnici i sertifikovani bili su uglavnom srpske nacionalnosti , i jedan drugi broj turske i albanske nacioanalosti .