Sajam Karijere očekuje se da će se održati u junu

Ministar Rada i Socijalne Zastite g.Arban Abrashi dočekao je danas na jednom sastanku izvršnog direktora Američke Komore na Kosovu g.Arian Zeka. Na sastanku je razgovarano o Sajmu Karijere koja će se održati u prvoj polovini meseca juna i koji će ove godine ,biti zajednički organizovan od strane Američke Komore i MRSZ Cilj ovog sajma je zapošljavanje i pružanje praktičnog rada za studente .