Održana je godišnja konferencija o za sprečavanje i eliminaciju dečijeg rada

Povodom 12. Juna , Međunarodnog Dana za Sprečavanje i Eliminisanje Dečijeg Rada , Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, odnosno Kosovski Komitet za Sprečavanje i Eliminisanje Dečijeg Rada , ( KKAEDR ) , po peti put zaredom održao je godišnju konferenciju u kojoj je predstavljen godišnji izveštaj 2012 god.o sprovođenju Akcionog plana za Sprečavanje i Eliminisanje Dečijeg Rada .
U prisustvu članova KKAEDR , dece iz različitih regiona Kosova svih zajednica i drugih pozvanih,ministar MRSZ, g. Nenad Rshik , koji je i ujednom predsednik KKAEDR, navodio je da, Vlada Kosova je posvećena u potpuno ispunjavanje i sprovođenje svih međunarodnih standarda u zaštiti i poštovanju prava dece , stvaranju socio- ekonomskih uslova koji promovišu i obezbede bolju zaštitu i budućnost dece, kao i realizaciji svih obaveza koja proizilaze iz konvencijama Međunarodne Organizacije Rada .
Ministar Rašić je izrazio posvećenost da MRSZ je, i uvek će biti maksimalno posvećena eliminisati opasan dečji rad , gde pored ostalih aktivnosti , ovo ministarstvo je potpisalo Memorandum o Saradnji sa MOR o Implementaciji Međunarodnog programa ove organizacije za Eliminaciju Dečijeg Rada na Kosovu
Prema podacima saopštenim na konferenciji , sektori u kojima su deca više uključeni , ili prisiljeni da rade su: poljoprivreda , šumarstvo , razni radovi po ulicama itd , ovi poslovi koji direktno utiču na zdravlje deteta .