Obaveštenje ministra MFPT -a Hekuran Murati povodom jučerašnje Odluke Vlade o dodacima na osnovnoj penziji i socijalnoj pomoći

Priština, 22 april 2021

Ministar Finansija i transfera Hekuran Murati pojasnio je jučerašnju odluku donesenu na sastanku Vlade o dodacima dodeljenim za penzijske i socijalne  šeme.

U saopštenju, ministar Murati  rekao je da je iz paketa od 20 miliona evra koji je odobrilo Vlada, većinom, 8,5 miliona evra izdvojeno za podršku penzijskim šemama koja primaju manje od 100 evra, kao i porodicama u socijalnoj pomoći.

U međuvremenu, u vezi sa dodacima za osnovne penzije, Murati je rekao da je prethodna Vlada tokom kampanje odlučilo da izdvoji 30 evra za samo tri meseca (januar, februar i mart), a nakon marta nadalje, predviđeno je da se dodaci sasvim prekinu.

„Novim paketom dodali smo 8,5 miliona evra, gde je prethodna Vlada budžetirala 0 (nula) dodatnih evra. Dakle, od aprila meseca nadalje, nije bilo planiranih dodavanja. Sve što bi penzioneri dobili bez jučerašnje odluke Vlade, bio bi iznos od 75 ili 90 evra, kako je planirano u budžetu za 2021. godinu, koji je odobrila Skupština. Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera je predvidelo da se za kategorije penzijskih šema koje primaju manje od 100 evra, a ovde postoje kategorije sa 75 evra i 90 evra, primeni dodatna, tako da ukupan iznos penzije sa ceo dodatak biti 100 evra ”, objasnio je on.

Ministar MFRT -ra, Hekuran Murati, dodao je da će se ovi dodaci nastaviti tokom cele godine, kao i podrška korisnicima socijalne pomoći.