OBAVESTENJE MRSZ ZA KORISNIKE SOCIJALNE POMOCI

Nakon postizanja trostrukog sporazuma između MRSZ-a, Banka za Poslovanje i Pošte Kosova dd, za distribuciju plaćanja socijalne pomoći, obaveštavaju se svi korisnici socijalne pomoći da će se u okviru ovog sporazuma o saradnji izvršiti distribucija plaćanja za ovu šemu u štalterima Pošte Kosova dd,pocevši od 01.10.2017 i to za korisnike iz opštine Prištine, Kamenice,(Novo Brdo), Kosove Polje, Podujevo, Južne Mitrovice, Srbice, Vučitrn, Peć, Istok, Klina, Dečane, Junik, Đakovica, Orahovac, Prizren, Mamuša, Theranda, Suva Reka, Šar (Dragaš), Mališevo, Uroševac, Kačanik, Lipljane, Štimlje, Gnjilane, Dardana (Kamenica), Ranilug, Parteš, Vitina i Klokot.