Obaveštenje Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ), putem ovog obaveštenja, obaveštava sve penzionere Republike Kosovo, koji su bili dužni da se prijave Penzijskim Kancelarijama u periodu Januar – 30 septembar 2020. godine, ali zbog pandemije Covid 19,su  bili  oslobođeno od ove obaveze.

Počev od 01 Oktobra 2020  god, dužni su da se prijave Penzijskim Kancelarijama MRSZ u opštinama u kojima žive.

U suprotnom će se postupati po Zakonima koji su na snazi, što znači da će oni penzioneri koji su trebali da se prijavljuju  tokom pomenutog perioda, a se ne prijave do kraja Oktobra 2020., biti obustavljeni od isplate.