Potpisan je Memorandum o socijalno-ekonomskoj podršci za zajednice etničkih manjina i većina

Priština, 09 marta 2018

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite i Nemačka Organizacija “Arbeiter-Samariter-Bund” (ASB), potpisali su Memorandum Saradnje za realizaciju projekta “Socijalno-ekonomska stabilnost etničkih manjina i većina” na Kosovu. Projekat će sprovoditi NVO “Preda Plus” na Kosovu.

Memorandum su potpisali Ministar MRSZ Skender Reçica, Rukovodioc Kancelarije ASB-a na Kosovu, Dafina Hoxha i Direktor Kancelarije “Preda Plus” na Kosovu, Fatos Raifi.

Ovo je trogodišnji projekat koji se fokusira na mala preduzeća i agrobiznis, sa ciljem obuke osoblja u ova dva područja, gde će imati koristi najmanje 250 ljudi. Projekat će takođe imati komponentu projekta za pokretanje mikro-preduzeća, od kojeg će imati koristi 60 korisnika i proširi će se na 11 opština Kosova. Odabiranje kandidata za korisnike će uraditi Agencija za Zapošljavanje, koji su u okviru Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite.

Povodom potpisivanja ovog Memoranduma, Ministar Rečica je rekao da će sarađivati sa svim lokalnim i međunarodnim organizacijama, koje imaju za cilj zapošljavanje i stručno osposobljavanje građana Kosova.