U Briselu je potpisan Sporazum o Socijalnom Osiguranju između Republike Kosovo i Kraljevine Belgijje

Danas, prilikom jednoj ceremoniji u Briselu, ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, je potpisao Sporazum o Socijalnom Osiguranju sa svojom homologinjom , ministarkom za Socijalna Pitanja i Zdravstvo, Dr. Maggie De Block. Ovo je prvi međunarodni Sporazum o Socijalnom Osiguranju, koji direktno doprinosi Kosovskim građanima koji su radili i delovali u Kraljevini Belgiji.