MRSZ potpisuje Sporazum o Zaštiti Dece na Kosovu

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite  (MRSZ) i Fondacija “Terre des homes” na Kosovu, danas su potpisali Sporazum o Saradnji, u cilju poboljšanja kvaliteta usluga ugroženih ranjivih grupa, sa posebnim naglaskom na decu koja su u riziku.

Sporazum su potpisali ministar MRSZ  Skender Rečica i Jezerca Tigani,rukovodioc Kancelarije za Kosovo.
Ministar Rečica je rekao da je ovaj sporazum od posebnog značaja, jer ima za cilj unapređenje sistema zaštite dece, posebno od oblika zlostavljanja i teških rada.

“Kao MRSZ  radimo na tome da imamo sto manje slučajeva zlostavljanja dece, kao i slučajeva gde se deca suočavaju sa   teskim radovima . Potrebno je zajednički doprineti na eliminaciji takvih pojava “, rekao je ministar.

Direktor Fondacije Jezerca Tigani, u međuvremenu, naglasio je da  koordinacija akcija, kao što je slučaj sa danas potpisanim sporazumom, koji konkretizuje odgovarajući sistem napora za decu.