Ministar Recica pripada predstavnicima GIZI-DIMAK-a, govori o legalnoj migraciji za zapošljavanje

Ministar Rada i Socijalne Zastite  Skender Rečica docekao je na sastanak  predstavnike  GIZ DIMAK  (Nemački  Informativnog Centra za Migracije,Obuku i Karijere), sa kojim je razgovarao o zapošljavanju mladih, sa posebnim naglaskom na proširenje mogućnosti za legalne migracije za zapošljavanje stručnog osposobljavanja mladih u zemljama EU, u ovom slučaju u Nemačkoj.

Ministar Rečica  procenio je dosadasnji  rad mladih u  GIZ- DIMAK  u vođenju i savetovanju građana za   migriraju i pohvalio je saradnju medu GIZ i MRSZ, sa zahtevom da takva ojačati još više, naročito o sezonsko zapošljavanje građana Kosova.

“Kosovo se suočava sa visokom stopom nezaposlenosti za koje MRSZ, zajedno sa svojim partnerima, kao što su GIZ, teži za ublažavanje ove situacije”, rekao je ministar Rečica.
On je naglasio da je jedna od glavnih potreba u pogledu zapošljavanja orijentacija mladih u karijeri jer se Kosovo suočava sa neslaganjem profesionalnih veština sa potrebama tržišta rada.

“Jedno kratkoročno rešenje bi bilo angažovanje naših mladih ljudi za sezonski i privremeni rad u zemljama EU. Kvalifikovana radna snaga prema standardima EU mogla bi stimulisati inostrane investicije na Kosovu, jer će naći kvalifikovane radne snage i jeftinije od zemalja EU “, rekao je Recica.

S druge strane, Nina Theis, Rukovodioc GIZ-DIMAK-a na centralnom nivou u Njemačkoj, zahvalila se Ministru za saradnju. Oni su izrazili punu saglasnost da je karijerno upućivanje mladih ljudima pitanje koje treba fokusirati na buduće projekte između GIZ-a i MRSZ-a. Ona je rekla da će GIZ pružiti svu pomoć koja je potrebna za podršku MRSZ-u i Agenciji za zapošljavanje u smislu smanjenja nezaposlenosti, posebno za pružanje zakonitih migracionih mogućnosti za zapošljavanje građana Kosova.