MPŠV, MPŠRR i Opština Mališevo potpisale su ugovor o sezonskom radu

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, MPŠRR i Opština Mališevo potpisali su Sporazum o Saradnji za sezonsko zapošljavanje 40 posaotražioca u šumarskom sektoru. Svrha ovog sporazuma je realizacija programa održivog upravljanja šumama, u silvi-kulturnim aktivnostima, proređivanje, čišćenje, obrezivanje, održavanja šumskih objekata i zamena neuspelih sadnica.