Ministar Rečica putuje u Kuvajt, sastanje se sa visokim institucionalnim predstavnicima

Ministar za Rad i Socijalnu Zaštitu, Skender Rečica otputovao je u Kuvajt na poziv Ministarke za Socijalna Pitanja i Rad, Hind Sabeeh Barak Al-Sabeeh.

Ministar Rečica održaće sastanke sa institucionalnim predstavnicima Kuvajta, kao i predstavnicima koji se bave zapošljavanjem, socijalnom zaštitom, zaštitom dece i ugroženim grupama.