MRSZ i MONT potpisuju sporazum za zaposljavanje mladih

Ministar Reçica istakao je da je obuka, priprema mladih za tržište rada, kao i zapošljavanje mladih sada naša obaveza i prema evropskoj agendi i fokus u programu ekonomskih reformi 2018-2020 i sektorske strategije Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite .