Pozdravljen je Nacrt Zakona o Socijalnim Preduzećima

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica na današnjoj sednici Skupštine Kosova raspravljao je pred poslanicima Skupštine o brojnim važnim pitanjima.

Na ovoj sednici bila je prva revizija Nacrta Zakona o Društvenim Preduzećima, koju su u načelu pozdravili i odobrili članovi Skupštine.

Ministar je zahvalio poslanicima za komentare o ovom Nacrtu zakona.

Ministar Rečica je tom prilikom rekao da će, zahvaljujući implikacijama drugih ministarstava, podzakonskim aktima biti navedeni zadaci i odgovornosti za svaki sektor koji će doprinijeti razvoju socijalnog preduzetništva na Kosovu.

Ministar je na saslušanju govorio i o kategorizaciji boraca OVK, rekavši da će ovaj proces uskoro početi i da će započeti naknadu za ovu kategoriju.

“MRSZ je već izradio Nacrt Pravilnika o funkcionisanju, sastavu, organizovanju rada i procedurama za kategorizaciju boraca Oslobodilačke Vojske Kosova, koji je prosleđen na usvajanje vlade”, rekao je Rečica.

Ministar je najavio da će se usvajanje ove uredbe odvijati za vrlo kratko vreme i najavilo da MRSZ planira dovoljan budžet za ovu kategoriju u nacrtu budžeta za 2018
Druga tema diskusije bila je naknada za kategoriju korisnika za paraplegičare i tetralegične osobe čiji je status i prava regulisana Zakonom br. 05 / Z-067.
“Podnošenje zahteva je počelo je 24.04.2017,MRSZ je pripremio i podnio predlog za odobrenje vlade za nadoknadu paraplegičnog i tetraplegičnog lica, koji je odobren 27.10.2017 za njihovu nadoknadu i njihove staratelje u iznosu od 150 € mesečno.

U 2017 godine nije predviđen budžet za nadoknadu tih lica, ali ministar Rečica je obavestio poslanike da u nacrtu budžeta za 2018 godine MRSZ je planiralo dovoljan budžet za nadoknadu korisnicima ove kategorije.