Ministar Rećica je dočekan na sastanku u Američkom Departmanu Države

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rećica je prošle sedmice bio u službenoj poseti Sjedinjenim Amerićkim Državama gdje je održao nekoliko važnih sastanaka.
Ministar je dočekan u Američkom Departmanu u pratnji Ambasadorke Kosova u SAD, Vlora Čitaku. Ministar Rećica se sastao sa Paulom Pfeufferom iz Kancelarije za Poslove Centralne i Južne Evrope.

Na sastanku se razgovaralo o izazovima sa kojima se suočava Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite , posebno u pogledu nezaposlenosti i porodičnih i socijalnih usluga. Na sastanku je diskutovano i procenjeno je delovanje o preduzetih reformama od MRSZ-a, završetak zakonske infrastrukture i početak njihove implementacije, kao i ispunjenje obaveza iz MSA .

Sagovornici su takođe govorili o političkim događajima na Kosovu.Tokom svog boravka u SAD, ministar Rećica je takođe održao sastanak sa Kevinom Villcuttsom iz State Departmenta Rada. Tema razgovora bilo teski decji rad, posebno loši oblici dečijeg rada, kojom prilikom ministar je ukazao na izazove sa kojima se Kosovo suočava u ovim oblastima.

Iz Državnog Departmana Rada, obećali su je da će podržati Kosovo kroz oblike saradnje kao što su obuka za Inspekciju Rada, za Centri za Socijalni Rad, policiju i druga tela, u cilju sprečavanja i i tretiranja ozbiljnog rada dece kao i one o trgovini ljudima.