Ministar Recica se sastao sa ambasadorom Italije na Kosovu, Piero Cristoforo Sardi

Ministar Rada i Socijalne Zastite g.Skendera Rečica, danas 04.10.2017 sacekao je na jednom sastanku ambasadora Italije na Kosovu z. Piero Cristoforo Sardi. Ministar Recica je upoznao g. Sardi o stanju u ministarstvu i akciji koju će preuzeti u vezi sa njegovim vladajućem planu.

Takođe, ministar Rečica je obećao g. Sardi da će MRSZ biti posvećena realizaciji obaveza preuzetih od strane međunarodne zajednice, a posebno u sprovođenju Evropske agende.