Mistar Rada i Socijalne Zastite Skender Recica primio delegaciju Misije MF-a

Danas, ministar Rada i Socijalne Zastite g.Skender Recica primio je delegaciju Misije MF-a, kojeg je predvodio Jacques Miniane.

Na ovom sastanku razgovarano je o izazovima i merama koje treba preduzeti u MRSZ-u, kao i temama o socijalnim šemama kao i onih iz kategorije rata .Teme diskusije bile su i politike povezane sa novim zakonima predviđenim vladinim planom Republike Kosova.