Ministar Recica sastao se sa predsedavajućeg Nezavisne Sindikate Privatnog Sektora

Ministar Rada i Socijalne Zastite,Skender Recica primio je danas na sastanku predsjedavajućeg Nezavisne Sindikate  Privatnog Sektora,Jusuf Azemi.

Recica i Azemi razgovarali su o situaciji radnika u privatnom sektoru i oblicima saradnje, sa posebnim naglaskom ka podizanju svesti o poštovanju zdravstvenih i sigurnosnih mera na radnom mestu.

Ministar  Recica  rekao je da,  MRSZ preduzelo  je neke korake u tom pogledu i ponudio je punu podršku i spremnost da sarađuje sa sindikatom u bilo kojoj inicijativi, koja ima za cilj poboljšanje stanja u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu za radnike.