Ministar Rečica dočekao je na sastanku Šefa Misije UNHCR-a na Kosovu Erol Arduč

Ministar  Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica  dočekao je danas na sastanku Šefa Misije UNHCR-a na Kosovu, Erol Arduč, sa kojim su razgovarali o prioritetnim obavezama Ministarstvo Rada i Socijalnu Zastitu  .

Ministar Rečica i Arduč su se dogovorili o produbljivanju saradnje kroz konkretne projekte u oblastima koje pokriva MRSZ.

Gospodin Arduč se zahvalio ministru na spremnosti i spremnosti za saradnju, a ministar Rečica je rekao da MRSZ je spremna za daljnje ojačanje  ove saradnje sa UNHCR-om kroz realizaciji  projekata u korist građana.