Ministar Rečica danas je dočekao predstavnike UNSK -va

Priština, 14 novembra 2017

Ministar Rada i Socijalne Zastite, g.Rečica danas je primio na sastanku predsednika Unije Nezavisnih Sindikata Kosova, g.Avni Ajdini, sa dva potpredsednika.
Tokom ovog sastanka, ministar Rečica i predsednik UNSK, g.Hajdini su se složili o saradnji i podizanju pitanja od interesa za građane a posebno za radnike .
Teme zajedničkog interesa su utvrđene u Zakonu o Radu, Zakonu o penzijama samodoprinosne, Zakonu o Zdravstvenom Osiguranju itd.
G.Ajdini se zahvalio ministru Rečici na gostoprimstvu i saradnji.