Ministar Rečica primio je predstavnike Federacije Sindikata Penzionera i Invalida Kosova

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, primio je danas na sastanku Predsednika Federacije Sindikata Penzionera i Invalida Rada Kosova, Sulejman Meta.
Ministar Rečica je rekao da će položaj penzionera biti jedan od njegovih prioriteta i da u prvim danima preuzimanja odgovornosti procenuje situaciju u MRSZ-u i zadatke koje ga čekaju. Ministar je rekao penzionerima da ne obećava čuda, već da će se angažovati i učiniti sve što je moguće i u okviru nadležnosti da se penzioneri tretiraju dostojanstveno. “Mi ćemo učiniti sve da se penzioneri poštuju i tretiraju sa dostojanstvenom i korektim ponašanjem od strane osoblja i administracije. To je najmanje što možemo učiniti “.

Na ovom sastanku, penzioneri su tražili od Ministra Rečice da u okviru mogućnosti, u jednom od apoteka grada obezbedi snabdijevanje lekovima sa osnovne liste i da rešavaju pitanje javnog prevoza za penzionere, ne samo u Prištini, već i na nivou zemje.
Ministar je obećao da će se angažovati i učiniti sve što je moguće, da penzioneri imaju svoje zasluženo mesto u društvu
Penzioneri su izrazili svoje zadovoljstvo i zahvalnost na prijemu, dodajući da se nikada do sada nisu primljeni i slušani takvom posvećenošću o problemima i položaju penzionera u kosovskom društvu.