Ministar Rečica se susreo sa predstavnikom MMF-da na Kosovu, Ruud Vermeulen

Ministar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, održao je radni sastanak sa g. Ruud Vermeulen, rezidentni predstavnik MMF-a na Kosovu.
Novo izabrani ministar g. Rečica je obavestio g.Vermeulen o pitanjima i izazovima sa kojima se MRSZ trenutno suočava i o koracima koji treba preduzeti u njihovoj realizaciji.