Ministar Rečica dočekao je na jednom ssatanku predstavnike međunarodnog udruzenja “UN Women”

Rada i Socijalne Zaštite, g. Skender Rečica, dočekao je danas na jednom sastanku gđu. Emily Kenney, analitičar u Odeljenju za Tranzicionu pravdu, Mir i Bezbednost, u Međunarodnoj Organizaciji “UN Women”, kao i ostali predstavnici ove organizacije. Na ovom sastanku, Ministar Rečica, je obavestio gđu. Kenney za akcije koja preduzima MRSZ, vezana za kategoriju ranjive grupe, odnosno žena. On je najavio da u MRSZ, Sektorskoj Strategiji MRSZ, koja će biti odobreno od strane Vlade do kraja godine, žene će imati poseban tretman, kao učesnice u aktivne mere na tržištu rada, kao i posredovanje i u zapošljavanju.