Ministar Rečica u zvaničnoj poseti Nemačkoj, sastao se sa Ministrom Theresa Schopper

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica je u zvaničnoj poseti Nemačkoj.

Ministar Rečica, u pratnji Šefa Diplomatske Misije Kosova u Štutgartu, g. Blerim Kanaj, primljeni su na sastanku sa Državnom Ministrom Landa Baden Württemberga, g-đi Tereza Schopper.

Tokom sastanka, Ministar Rečica zahvalio se g-đi Šoper na podršci koju Nemačka daje Kosovu, a posebno Landu Baden-Württembergu, sa konkretnim projektima za uključivanje mladih sa Kosova kao garanciju za ublažavanje nezaposlenosti preko edukacije kadrova u profesijama koje zahteva tržište rada na Kosovu i Evropskoj Uniji.

G-đa Schopper je potvrdila spremnost da proširi saradnju sa Kosovom, bilo kroz migraciju i stručno osposobljavanje mladih, kao iu buduće sa direktnim ulaganjima nemačkih preduzeća. Ona je obećala da će uz saradnju sa nadležnim ministarstvima podržati inicijative vezane za Kosovo, kako u pogledu društveno-ekonomske saradnje, tako iu političkom planu, podržavajući put Kosova ka EU.