Ministar Rečica učestvovao je na naučnoj konferenciji “Društvo podržavano na znanju, kao strategija za brži ekonomski razvoj”

Pristina, 16 novembar 2017

Ministar Rada i Socijalne Zastite, g.Skender Rečica, učestvovao je danas na prvoj naučnoj konferenciji pod nazivom “Društvo podržavano na znanju kao strategija za ekonomski rast”, u organizovanju Fakulteta za Javnu Ekonomiju “Hasan Priština” uz podršku UNDP-a i Evropske Komisije .

Ministar Rečica je tokom svog govora istakao da cilj konferencije za promovisanje saradnje, među naučnicima je za visoku procenu.

Ministar Rećica je takođe naglasio da je najveći izazov u zemlji visoka nezaposlenost i u ovom trenutku izrazio je garanciju da su rešavanje ovog problema, kao i drugi problemi koji karakterišu tržište rada u zemlji, ostataju glavni prioriteti MRSZ .

Naučna konferencija organizovana od strane Ekonomskog Fakulteta je orijentisana na predstavljanje radova tako što se bavi važnim poslovnim problemima, razvijaju savremene ekonomije problemima i druge izazove u svetu.