Ministar Rečica: Fond za Zapošljavanje bi smanjio nezaposlenost

Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Rečica danas je učestvovao na okruglom stolu o prezentaciji rezultata studije izvodljivosti za stvaranje fonda za zapošljavanje na Kosovu, predstavljen u saradnji sa UNDP-om.

U uvodnoj riječi, ministar Rečica je rekao da na Kosovu postoji potreba za uspostavljanjem održivog fonda za zapošljavanje kako bi se doprinijelo smanjenju nezaposlenosti, pružanju mogućnosti za zapošljavanje mladih, korisnika socijalne kategorije koji mogu da učestvuju na tržištu rada.