Ministar Reçica i Ambasador Švajcarske Kolly dogovorili su se o nastavku projekata u korist građana

Priština,10 decembar 2020
Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, dočekao je danas na sastanku Ambasadora Švajcarske Konfederacije na Kosovu Tomasa Kollyja, sa kojim su razgovarali o dobroj saradnji naše dve zemlje.

Ministar Rečica je informisao Ambasadora Kolly o projektima i reformama koje je preduzeo kao Ministar Rada i Socijalne Zaštite, u ovom vladajućem mandatu, kao i o primeni Sporazuma o Socijalnom Osiguranju, gde građani Kosova uživaju koristi stečene u državi Švajcarske.

Ministar Reçica i Ambasador Kolly takođe su razgovarali o potpisivanju Sporazuma za treću fazu EYE Projekta (Enhancing Youth Employment), (Povećavanje Zapošljavanja Mladih), projekta koji će dalje pomoći mladima sa Kosova u obrazovanju i zapošljavanju.
„Takođe smo razgovarali o mogućnosti angažovanja naših mladih na stručnom osposobljavanju i sezonskom zapošljavanju u Švajcarskoj“, rekao je ministar Reçica.

U ime Vlade Kosova, ministar Rečica se zahvalio ambasadoru Kolly na pomoći koju je pružila Švajcarska u svakoj sferi našeg državnog razvoja, kojom prilikom su se složili da nastave sa projektima u korist naših građana.