Ministar Rašić, sastao sa Generalnim Sekretarom Ministarstva Rada i Socijalna Pitanja u Saveznoj Republici Nemačkoj, g. Jörg Asmussen

Ministar MRSZ ,g.Nenad Rašić , u prostorijama ovog ministarstva , dočekao je u jednom sastanku Generalnog sekretara Ministarstva za Rad i Socijalna Pitanja u Saveznoj Republici Nemačkoj,g. Jörg Asmussen, koji je bio u pratnji nemačke ambasadorke u Prištini ,gđ . Angelika Viets . Početno, ministar Rašić je izrazio zahvalnost za nemačku državu za podrške i pomoći za Republiku Kosovo . Nemačka delegacija je informisana od strane ministra Nenad Rašića za opšte društveno stanje u zemlji , naročito po pitanju nezaposlenosti mladih , mogućnostima i njihovih uslova obrazovanja usmereno zahtevima tržišta rada na Kosovu i izazovima, sa kojima se suočavaju u slučaju zapošljavanje mladih . Ministar Nenad Rašić govoreći o podršci međunarodne zajednice za Kosovo , naglasio je na posebno podršku nemačke države gde od 2004. godine kroz saradnju sa MRSZ as MKRS i Nemačke Savezne Agencije za Zapošljavanje , odnosno sa Njenim Centrom za Usluge Posredovanja u Zapošljavanje , su realizovala projekat za sezonsko zapošljavanje studenata sa Kosova u Nemačku . Generalni sekretar Ministarstva za Rad i Socijalna Pitanja u Saveznoj Republici Nemačkoj , Jörg Asmussen , obećao je angazovanje preko GIZ od dva stručnjaka , kao veza za razvoj politika zapošljavanja i direktne veze između Agencije za Zapošljavanje na Kosovu ( koja će početi sa radom od 1. januara 2015. ) i Federalnog Zavoda za zapošljavanje u Nemačkoj . Svrha koordinacije ove dve agencije je da stvore povoljnije uslove za nastavak i proširenje projekata kao što je sezonski projekat zapošljavanja za studente u Nemačkoj , za koji postoji veliko interesovanje Kosovske omladine .

GIZ , kao i do sada , imaće ključnu ulogu u povezivanju strateške planove za tačnost realizovanja projekta .
Generalni sekretar Ministarstva Rada i Socijalna Pitanja u Saveznoj Republici Nemačkoj , Jörg Asmussen , zahvalio se ministru Nenad Rašić na gostoprimstvu i izrazio spremnost nemačke države da nastave svoju podršku i saradnju u socijalne potrebne oblasti Kosova .