Ministar Abrashi posetio je penzionere u Prizrenu

Prizren,06 oktobar :U kordinaciju zajedničkih konsultacija između Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i Udruženja Penzionera i Invalida Rada, danas u Prizrenu, Ministar Rada i Socijalne Zaštite z.Arban Abrashi i Predsednik Penzionera g.Shaban Kajtazi, održali su konsultacije sa predstavnicima Saveza Penzionera i Invalida Rada, reprezentativnih struktura u okviru Udruženja Penzionera i Invalida Rada.

Prema rečima ministra Abrashi i drugih konsultacija, osim što su imali cilj informisanja penzionera o koracima ,koje je Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite poduzima u smislu povećanja penzije i kategorizaciju, takođe služe i primenjuje se kao najbolja praksa u procesu izradu politike i zakonodavstva od strane Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite.

Ministar Abrashi obavestio je penzionere da kategorizacija i početak podele penzija prema kategorizaciji, će početi najkasnije do januara 2016. godine, ali u zavisnosti od postignutog napretka u procesu kategorizacije i budžeta, nova šema može početi da se primenjuju i u 2015. godini . Sastanci sa penzionerima iz drugih regiona će se nastaviti u narednim nedeljama .