Ministar Abrashi dočekao je na sastanku amasadora Reichel

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abrashi dočekao je danas nemačkim specijalnog izaslanika za istočnu Evropu , ambasadoar Ernst Reichel i Nemačkog Ambasadorku na Kosovu , Angelika Viets.Ambasador Reichel se interesovao o političkoj situaciji na Kosovu , posebno da se prevaziđe politička blokada.Nakon interesovanja ambasadora o ekonomiji , ministar Abrashi upoznao je goste o reformama na tržištu rada , za grantove za samozapošljavanje i podržavanje zarade, kao i za inicijativama za sezonsko zapošljavanje . Na kraju bilo je sporazuma za nastavak saradnje i podršku Nemačke za Kosovo .