Ministar Abrashi sastao je predstavnike Saveza Sindikata Penzionera i Starijih Osoba Kosova

Danas, ministar Rada i Socijalne Zaštite ( MRSZ ) , Arban Abrashi, sastao se sa predstavnicima Saveza Sindikata Penzionera i Starijih osoba sa Kosova . Na ovom sastanku je razgovarano o jednom nizu pitanja, koja trenutno dotiču penzionere.

Među njima je kategorizacija samodoprinosnih penzija, porodičnih penzija , invalidske penzije, itd. Ovom prilikom, ministar Abrashi izrazio je spremnost da ozbiljno razmatra pitanja o kojim je diskutovano na ovom sastanku , tako da penzioneri imati jedan adekvatniji tretman i više zaslužujući u budućnosti.