Abrashi za koordiniranu međunarodnu asistenciju

Ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite g.Arban Abrashi , danas je dočekao na jednom radnom sastanku predstavnike međunarodnih organizacija, kao EU, UNDP, GIZ, KOMP, MDA, Helvetas Sviss koji kroz ovih projekata su doprineli i doprinose u tehničku i finansijsku podršku Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite.

Ministar Abrashi pozvao je predstavnike međunarodnih organizacija za jednu veću koordinaciju tehničke i finansijske podrške za MRSZ.

Sa druge strane, predstavnici međunarodnih organizacija predstavili su svoj rad i orjentaciju za podršku ministarstva . Bilo je uobičajen utisak da veća koordinacija tehničkih i finansijskih asisitencije će služiti bržeg postizanje ciljeva .

Ministar Abrashi pozvao je učesnike da se projekti fokusiraju na objektive koji stvaraju zapošljavanja i ujednom će služiti na dobrobit veće socijalne podrške .