Ministar Abrashi susreo se sa šefom Kancelarije EU na Kosovu i Specijalnu predstavnicu EU, Nataliia Apostolova

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši primio je danas šefa Kancelarije i Specijalna Predstavnica EU na Kosovu, Natalija Apostolova. Zahvaljujući se na pomoći EU na Kosovu tokom godina, ministar Abrashi je upoznao gospođu Apostolova u vezi projekata MRSZ i političkim dešavanjima u zemlji. Ministar Abraši objasnio je projekata ministarstva koji imaju za cilj povećanje zaposlenosti, kao što su subvencije plata, grantova za samozapošljavanje, stručno osposobljavanje i obuku na radnom mestu, itd. Takoder, Abraši je upoznao gošću o reformama penzija i socijalne pomoći u reformaciji osnovne Penzijske Šeme i uštede desetine miliona evra, reforme socijalne pomoći koja bi stimulisala zapošljavanje onih koji zavise od ove naknade, itd.