Ministar Abraši za osnaživanje socijalnih partnera i socijalnog dialoga

U cilju pružanja podrške socijalnim partnerima u procesu socijalnog dijaloga i jačanje aktivnosti Socijalno-Ekonomskog Saveta (SES), počeli su dvodnevni radovi u okviru radionice koja se održava u Draču, između 26-28 februara. Ovaj sastanak podržava Kosovska Inicijativa za Stabilnost (KIS), u okviru projekta “Podrška Socijalnim Partnerima”.

U ovoj radionici učestvuju: Ministar Rada i Socijalne Zaštite, G. Arban Abraši, Ministar Zdravstva g. Imet Rahmani, predstavnici Ministarstva Trgovine i Industrije, Ministarstva Financija i Ministarstva Obrazovanja.

Od Sindikata radove prate Predsednik Unije Nezavisnih Sindikata Kosova g. Hadži Arifi, od Privredne Komore g. Parim Bajrami, Poslovnog Saveza Kosova g. Agim Šahini, kao i predstavnici i pomoćno osoblje ovih institucuija.

Socijalni partneri pokazuju duboku posvećenost da u okviru ove dvodnevne radionice daju svoj doprinos strateškom planiranju u okviru Ekonomsko-Socijalnog Saveta, kao i pojačanje napredka socijalnog dijaloga u cilju poboljšanja socio-ekonomske situacija, u kojoj su glavni doprionosioci zaposleni i poslodavci.

Ministar Abraši je naglasio da Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite kao i Vlada Republike Kosova su u potpunosti posvećeni za podržavanje procesa i platformi koje služe ekonomskom razvoju i poboljšanju socio-ekonomskih uslova. Ministar Abraši je ocenio da socijalni partneri imaju važnu ulogu i da institucije vide mogućnosti bliske saradnje sa svim stranama u ovom procesu.