Održan je zajednički sastanak između IOIR PKK APK KAB

Na zajedničkom sastanku održanom između Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ), odnosno Izvršnog Organa Inspekcije Rada (IOIR), koja se zastupa od strane glavnog inspektora Basri Ibrahimi, Privredna Komora Kosova (PKK), zastupa Safet Gërxhaliu, Američke Privredne Komore (APK), koju zastupa Arian Zeka i Kosovske Alijanse Bisnisa (KAB ), zastupnik Agim Šahini, je široko raspravljano o poštovanju prava radnika i preduzeća na trenutnoj situaciji u Republici Kosovo.