Ministar Abrashi, predsedavao redovnom sastanku Ekonomskog Socijalnog Saveta

Ministar Rada i Socijalne Zastite, g Arban Abrashi, danas je predsedavao redovnom sastanku Socijalno-Ekonomski Savet. Na ovom sastanku diskutovano je o Zakona o Radu, Zakon o Socijalno-Ekonomski Savet, kao i Zakona o Zdravstvenom Osiguranju.

Takođe je diskutovano i o izmenama i dopunama Zakona o Stranim Drzavljanima, koji je još u procesu, u saradnji sa Ministarstvom Unutrašnjih Poslova, će se obuhvatiti i utvrđivanje kvota za izdavanje radnih dozvola za strance. ESS je preuzelo obavezu da radi na analizi trenutne situacije, kako bi izdali jednu potrebnu preporuku za ovo pitanje.