Ministar Abrashi i Američka Komora u poticaju za više solidarnosti

Sa inicijativom ministra Abrashi i podržci Američkoj Privrednoj Komori na Kosovu, danas je raspodeljena odeća i obuča za stanovnike Specijalnog Instituta u Štimlje, koje je uspelo da se sakupi zahvaljujući doprinosu mnogih preduzeća i pojedinaca. Ovom prilikom, ministarAbrashi naglasio je važnost solidarnosti za pravdu, prosperitet i veću socijalnu koheziju. Abrashi je izrazio duboku zahvalnost Američke Privredne Komore za podršku i konkretizaciju ove inicijative, kao i zahvalio se preduzećima i zajednicama za njihov doprinos.