Sporazum o Razumevanju Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite sa Opštinom Gračanica

Ministar Rada i Socijalne Zaštite g. Arban Abraši i Predsednik Opštine Gračanica g. Vladeta Kostić, potpisali su danas Sporazum Razumevanja za rezidencijalno-institucionalne usluge.

U funkciji pružanja što bolje, efikasnije i bliže građanima rezidencijalno-institucionalnih usluga, Sporazum predviđa prenos nadležnosti na opštine za upravljanje osobljem i Domom za Stara Lica bez Porodičnog Staranja u Gračanici.

Prema zakonodavstvu koji je na sanazi i na osnovu ovog Sporazuma, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite će omogućavati da u procesu sprovođenja politika i zakonodavstva, realizuje ispunjenje potrebnih standarda u pružanju socijalnih usluga.

U razgovoru sa Predsednikom Opštine Gračanica, Ministar Abraši je naglasio da ovaj sporazum dolazi u skladu sa njegovom posvećenošću da socijalne usluge budu što bliže građana. Prema Ministru Abrašiu, na ovaj način će se poboljšati kvalitet usluga i institucionalna odgovornost na opštinskom nivou.