Sporazum o saradnji MRSZ-a i Sindroma Down Kosova za mlade sa Down sindromom

Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Rečica posetio je danas Udruženje ” Syndrome Down Kosova” u Prištini, kojom uvodom je i potpisan Memorandum o Razumevanju između Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite i Udruženja ” Syndrome Down Kosova”, u pogledu razvoja profesionalnih treninzima za mlade sa Down sindromom. Ovi treninzi će se održati u tri glavna centra za stručno osposobljavanje na Kosovu, Prištini, Prizrenu i Mitrovici.

Ovom prilikom, ministar Recica je rekao da potpisivanjem ovog sporazuma, preko centara za stručno usavršavanje u tri opštine na Kosovu, mladih udruženje “Down sindrom Kosovo”, stvoriće mogućnosti za stručnu obuku a zatim i zapošljavanje za potrebe ove kategorije u našem društvu.

Gospodin Recica dalje je dodao da sve ovaj napor ima za cilj pružanje poruku i jednake mogućnosti u društvu, uz puno poštovanje ljudskih prava i različitosti, kako bi doprinelo poboljšanju životnog standarda i razvoja u celini ljudi sa Downovim sindromom i osnaživanje njihovih porodica.

“To je jedan moralni korak, a sporazum kojeg upravo smo potpisali sa” Down Sindrome Kosova “ima veze sa mogućnošću podrške koju mi kao MRSZ pruzamo preko centara za stručno osposobljavanje i kroz stručnu obuku za stvaranje mogućnosti za zapošljavanje” dodao g. Rečica.

U međuvremenu, direktorica ovog udruzenja gđa.Sebahate Hajdini – Beqri zahvalila je ministra Rečica za posetu koju je on obavio udruzenju izražavajuci volju i želju da sarađuju u budućnosti još više na dobro ovoj kategoriji našeg društva.