Makoli je primio predstavnike udruženja ‘Malteser’ iz Nemačke

Priština, 15 maja 2019 godine
Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zaštite ,Vesel Makoli primio je danas predstavnike Humanitarnog udruženja iz Nemačke “Malteser”.

Makoli im je zahvalio na značajnoj pomoći koju je ova asocijacija pružila na Kosovu za ranjive kategorije institucija, Specijalni Institut u Štimlju i Dom Starijih Osoba u Prištini. On im je obećao da će Kosovske Institucije ubuduće će koordinirati aktivnosti sa udruženjem ‘Malteser’. “Vide ćemo i proučiti naše prioritete, kao i konkretne mogućnosti za saradnju. U ovoj fazi kroz koju prolazi naša zemlja, i dalje nam treba da pomognemo, bilo da se radi o materijalu, u obuci ljudskih kapaciteta, ali i u smislu koncepta, imajući u vidu veliko iskustvo Nemačke u Socijalnoj Politici “, rekao je ovom prilikom Makoli.

Predstavnik udruženja Malteser” Stepan Schvarz rekao je da je pružena pomoć institucijama koje se brinu o ovim kategorijama napravljena sa voljom i dobrovoljem. On je izrazio spremnost za nastavak saradnje u budućnosti. Na ovom sastanku, Šchvarc je zatražio od Kosovskih institucija da detaljnije identifikuju potrebe i prioritete u formatu projekta sa kompetentnim i stručnim osobljem kako bi pomogli Kosovu da bude održivije i dugotrajnije.

Saradnja sa asocijacijom ‘Malteser’ i emigrantima sa Kosova, na čelu sa aktivistom Hetemom Misinijem, sada je postala svako godišnja. Tokom tri godine, humanisti iz Nemačke preko ‘Maltesera’ pomažu ugroženim kategorijama institucija na Kosovu.