Inspekcija Rada izveštava o postignućima 2016 godine i Akcionog plana za 2017 godinu

Na organizovanoj konferenciji danas Inspekcija Rada, u okviru Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite je izvešteno o stanju radnika u celini javnog i privatnog sektora. Nadzornik IR g. Basri Ibrahimi u svom izveštaju je predstavio javno inspektiranja tokom u 2016. i obelodanio plan rada za 2017.