Otvara se “Nemački Informativni Centar za migraciju, obrazovanje i karijeru”

Između ostalog, kao reakcija na veliki talas – najčešće ilegalnih – migracija sa Kosova s kraja 2014. ipočetka 2015. godine, GIZ je, na zahtev vlade Savezne Republike Nemačke, uspostavio „Nemačkiinformacioni punkt za migraciju, obrazovanje i karijeru – DIMAK“. Cilj tog informacionog punkta je danemačku ponudu informacija, kao i već postojeću ponudu na Kosovu na temu legalne migracije uNemačku učini dostupnom na jednom mestu, a posebno u vezi teme unapređivanja zaposlenja zastanovništvo Kosova.