430 GRANTOVA ZA MIKRO PREDUZEĆA

Danas u ambientima Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite potpisan je Sporazum o Saradnji između MRSZ i Nemačke organizacije HELP – Hilfe zur Selbsthilfe V

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, g. Arban Abrashi i g.Timo Stegelmann, šef Divizije Jugo-Istočne Evrope organizacije Help-Hilfe zur Selbsthilfe V, potpisali su Sporazum o Saradnji za realizaciju projekta “Podrška socijalno-ekonomsku stabilnost kroz jačanje mikro-poslovnog sektora na Kosovu “.

Ukupna vrednost projekta za I i II fazu je 1.360.940.00 evra :

Projekat će biti realizovan u sledećim opštinama: Priština, Mitrovica, Uroševac Gračanica, Leposavić, severna Mitrovica, Vučitrn, Prizren i Gnjilane.

430 mikro-preduzeća će se pomoći sa potrebnom opremom za obavljanje njihovih aktivnosti. Prosečna vrednost granta će biti 2,000 evra. Najmanje 430 poslovnih i 160 stručnih obuka će biti organizovana za podržane preduzeća.

Projekat će biti realizovan u periodu Maj 2015 do Decembra 2016.Ovaj projekat je u skladu sa nacionalnim i lokalnim strategijama Republike Kosova, i da će podržati proces održivog razvoja u celini.