Otvoren je Sajam poslova u Đakovici

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite  MRSZ),Agencija za Zapošljavanje Republike Kosova (AZRK) uz podršku nemačkog GIZ-a otvorio je danas Sajam rada u Đakovici.

Ministar Rada i Socijalne Zastite  staranja Skender Recica tokom otvaranja sajma rekao je da će sajam služiti preduzećima za  susret sa kvalitenim  i kvalifikovanim radnicima koji imaju veštine i profesionalne  sposobnosti u skladu sa potrebama tržišta rada i biznisa, kao i potencijalnih  posao tražilaca  da bi predstavili  svoje profesionalne sposobnosti i da se zaposluju .

“Sa ciljem da bi se poboljšalalo  mogućnost zapošljavanja u zemlji, glavni prioritet MRSZ-a je podrška stvaranju novih radnih mesta, bilo u redovnom zapošljavanju, kroz aktivne mere na tržištu rada, ali i  u profesionalnoj obuci radne snage “rekao je ministar.

“Ministar je rekao da će kroz Sajam Rada u Đakovici, mnogim zaposlenima,mladima,će biti ponuđena prilika da nađu stabilno mesto rada, da se uključe u praksu na poslu, ali i da imaju koristi  da bi konkurisali na različitim radnim mestima .