Svetska banka podržava ministra Rečicu u vezi sa ciljevima Šeme Socijalne Pomoći.

Ministar  Rada i Socijalne Zastite , Skender Rečica primio je danas menadžera Programa za Zaštitu i Socijalnu Zaštitu iz Kancelarije Svetske Banke na Kosovu, Cem Mete.

Ministar Rečica je dobio podršku Svetske Banke za niz aktivnosti u vezi sa Šemom Socijalne Pomoći (ŠNS).

Mete je pružio podršku Svetske Banke za saradnji u smislu preispitivanja kriterija za dobrobit ŠSP a, provođenja testa siromaštva, stvaranja socijalnog registra i drugih projekata socijalne pomoći.

Ministar Rečica se zahvalio Meteu na podršci koju Svetska Banka pruža MRSZ-u u raznim oblastima.