Saopštenje za javnost ministra MRSZ , g. Nenad Rašić

Nakon odluke Vlade Republike Kosova i potpisivanja ove odluke od strane premijera g.Hašim Thaçi, za povećanje plate za sve zaposlene u javnom sektoru i povećanje penzija za sve korisnike postojećih penzijskih šema , ministar MRSZ , g .Nenad Rašić pozdravlja ovu odluku, premijera . Ova odluka je još jedan dokaz da ,Vlada Kosova je uvek bila i ostaje posvećena poboljšanju života građana naše zemlje , u podizanju životnog standarda , a sa ciljem MRSZ i samog ministra Rašić ,bilo je i ostaće briga i poboljšanje života građana sa posebnim potrebama , kao što su penzioneri svih kategorija i drugim ljudima u potrebi.
Ovo povećanje plata i penzija direktno i sveobuhvatno će povećati socijalne zaštite za sve građane naše zemlje .

Istovremeno , ova odluka dostiže i prevazilazi standardni nivo radnika u regionu i približava ga na nivo zemalja EU.
MRSZ , kao i do sada , i u budućnosti sa svim svojim kapacitetima će se stalno angažovati za opšte blagostanje građana , a za one sa posebnim potrebama ,u posebnosti .