Postignut je Sporazum Saradnje između MRSZ -le i Fondacije Create

Zam / Ministra Rada i Socijalnne Zastite g Qazim Rrahmani potpisao je danas sporazum o saradnji sa Fondacijom Create koji ima za cilj da sprovede projekat za postavljanje zaposlenje mladih Roma , Aškalija i Egipćana (EYE – RAE ) koji je finansiran od strane Development Coorporation Švajcarska (SDC) Kancelarije na Kosovu preko HELVETAS Sviss Intercooperation.
Projekat pod nazivom ” Izgradnja kapaciteta za zapošljavanje mladih Roma , Aškalija i Egipćana ” će se fokusirati na obuku i profesionalnu rehabilitaciju i održavanje odgovarajuće obuke o tome kako da se postigne uslov za konkretnom zapošljavanju u Fondaciji CREATE . Takođe, prema sporazumu će se podržati novih i uspešnih preduzetnika zajednice.