Abraši raspodeluje nove sporazume i u oblasti zapošljavanja u regionu Prištine

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Arban Abraši, posetioje danas kancelariju za zapošljavanje u Prištini. On je danas raspodelio ugovore o radu za mlade u region Prištine, u okviru projekata “Promocija i zapošljavanja za mlade.” Ministar Abrashi je izrazio uspeh ističući da za mladih ova inicijativa MRSZ sa Biznisima je bila uspešna i u obostranom interesu.