Abrashi: Dualni model stručnog obrazovanja, dobre mogućnosti za zapošljavanje omladine na Kosovu

Na poziv Zanatske Komore u Dortmund, ministar Rada i Socijalne Zaštite, g. Arban Abrashi i predsednik Privredne Komora Kosova , g Safet Gerxhaliu su u poseti ovoj važnoj instituciju za ekonomsku saradnju između dve zemlje.
Tokom ove posete, ministar Abraši diskutovao je sa predstavnicima ove institucije za “Akademije Preduzetništva”, pri čemu Zanatska Komora Dortmunda u saradnji sa Privrednom komorom Kosova, prenose iskustvo nemačkog preduzetništva na Kosovu, gde Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite i Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije su članovi upravnog odbora.